Tjänster | www.xn--fasadrenoveringgteborg-9hc.com

Tjänster

Tjänster

Coplan Group är ett mångsidigt byggföretag baserat i Göteborg med omnejd. Vi arbetar inom många områden i byggbranschen, men har särskild kompetens inom fasadrenovering. Vi utför tjänster både för privatpersoner och för företag.

 

Fasadrenovering

Vi på Coplan Group har mångårig erfarenhet av fasadrenovering och gedigna kunskaper om byggbranschen. Därför är det ett bra val att anlita oss för hjälp med fasadrenovering. Förutom fasadrenovering erbjuder vi även tips och råd angående allt som gäller tak, så ni är alltid välkomna med frågor.

Det finns flera olika typer av fasader, exempelvis träfasader, tegelfasader och puts. Beroende på vilken sorts fasad det är ser fasadrenoveringen ut på olika sätt. En träfasad kan behöva tvättas, målas om och brädor kan behöva bytas ut. Vid en stor fasadrenovering byts alla brädor ut, tvättas och fasaden målas om, men mer regelbundet kan enstaka brädor behöva bytas ut. En putsfasad kan behöva kontrolleras för sprickor och regelbundet få ny puts på de skadade områdena. Kontrolleras inte putsen regelbundet kan sprickorna och slitningarna bli så stora att putsen på hela fasaden kan behöva bytas ut. En tegelfasad är den fasad som behöver minst underhåll. Det som oftast behövs göras är att tegelfasaden får nytt murbruk.

Det skiljer sig åt hur ofta en fasad behöver renoveras och förutom materialet kan detta även bero på hur utsatt fasaden är för väder och vind men det finns riktlinjer. En träfasad behöver man ofta renovera efter 10 år, en putsfasad efter 30 år och en tegelfasad efter 70-90 år. Mellan dessa större renoveringar finns det rekommendationer om årliga kontroller av fasaden oavsett material. Detta är för att kunna upptäcka skador i tid så att de inte orsakar större problem

Det är här vi på Coplan Group kommer in i bilden. Vi är behjälpliga både med årliga kontroller av fasaden och med fullständig fasadrenovering. Vare sig det är en träfasad, puts eller tegelfasad har vi rätt kompetens för att utföra arbetet. Att byta ut eller renovera en fasad är inte särskilt kostsamt eller komplicerat jämfört med många andra hantverkstjänster, men det finns rekommendationer om årliga kontroller av fasaden för att undvika större problem.

Dags att göra en fasadrenovering?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

(Lämna tom)